Cursussen, trainingen, wedstrijdleiding en advies

Verhuur Bridgemates

Ik beschik over een set bridgemates en bijbehorend basisstation. Deze zijn te huur voor drives en toernooien in de regio. De voorwaarden voor verhuur staan hieronder. Als je deze set nodig hebt, neem dan even contact op.

Voorwaarden Verhuur Bridgemates

1. De set bestaat uit 19 bridgemates, het basisstation, aansluitkabels, handleidingen en een pakje reservebatterijen. Batterijen mogen/moeten worden vervangen als de bridgemate aangeeft dat dit nodig is.

2. Een laptop en de noodzakelijke software (het NBBrekenprogramma™, Bridge-It™, of iets anders) is niet bij huur inbegrepen. De huurder dient hiervoor zelf zorg te dragen.

3, Bij gebruik van het NBBrekenprogramma™ dient de huurder over een geldige licentie voor gebruik van het programma te beschikken, zie de voorwaarden van de NBB, en zonodig een extra licentie aan te schaffen. Alle boetes voor illegaal gebruik van het NBBrekenprogramma en/of de bridgemates zijn geheel voor rekening van de huurder.

4. Instellingen van de bridgemates mogen worden worden aangepast (en bij voorkeur na afloop worden teruggezet). Het is niet toegestaan om andere firmware op de bridgemates of het basisstation te installeren. Alle stickers die op de bridgemates zitten moeten blijven zitten. Het is toegestaan om andere aanduidingen op de bridgemates te plaatsen mits deze na afloop worden verwijderd.

5. De bridgemates kunnen worden opgehaald en teruggebracht op een af te spreken datum en tijd.

6. Bij niet tijdig terugbrengen van de bridgemates verbeurt de huurder een boete van €50 per dag of een gedeelte ervan, tenzij een ander bedrag wordt afgesproken.

7. Bij het ophalen kan de huurder de bridgemates aansluiten op de laptop die gebruikt gaat worden om te kijken of alles werkt en goed ingesteld staat. Verhuurder kan hierbij helpen. Verder is er geen technische ondersteuning.

8. Bij terugbrengen worden de bridgemates geïnspecteerd, eventuele schade wordt van de borgsom ingehouden of in rekening gebracht.

9. Huurder dient eventuele schade of andere problemen met de apparatuur bij terugbrengen te melden.

10. Voor de verhuur ontvangt u een factuur, alsmede een copie van de dan geldende voorwaarden voor verhuur.

11. Verhuurder kan huurder om een borgsom voor de apparatuur vragen.

12. De huurder is verantwoordelijk voor alle kosten bij verlies, diefstal, beschadiging of onklaar maken van de apparatuur.

Deze voorwaarden zijn opgesteld op 17 juli 2019 en kunnen op elk moment gewijzigd worden.

© Henk Uijterwaal, 2020.

Volg mij op...